KUYUCU, M. (2018).  From Monopoly to Oligoply an Update About the “Monopolization” Discussions in the Turkish Media.” The Most Recent Studies in Science and Art. Editors: Hasan Arapgirlioğlu – Atilla Atık – Salim Hızıroğlu – Robert Elliot – Dilek Atık.  The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2. First Publishing April 2018, s.1401-1418. Ankara: Gece Publishing. ISBN: 978-605-288-357-0.

KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.

KUYUCU,M. (2016). İletişim Çalışmaları 2016 . Bölüm Adı: “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”. S.419-452. Editör: Prof.Dr.Ziya Özgür, Prof.Dr.Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi Yayınları No:153, ISBN: 978-605-4735-87-7

KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Araştırmaları 3 – gözlenen toplumdan gözlenen bireye, içinde Bölüm Adı: “Türkiye’de Popüler Müzik Yorumcularının Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma.” Editör: Ali Büyükarslan, Ali Murat Korkmaz, Çizgi Yayınları, s.249-304.

KUYUCU, M. (2015). Dünyada , Türkiye’de Kadın ve Şiddet, İçinde Bölüm Adı: “Sivil Toplum ve Medya Sorunsalı: Gezi Parkı Olaylarında Medyanın Tutumu Üzerine Bir Değerlendirme”Editör: Murat Korkmaz,Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz TaşkıranNobel Yayınları, s.271-310.

KUYUCU, M. (2015). Bilişim Ve., İçinde Bölüm Adı: “Yakınsama Bağlamında Sayısal TV Yayıncılık Türleri Çalışma ve İş Modelleri Ve Bu Modellerde Ödeme Sistemi”Editör: Ahmet Çetinkaya & Ali Murat Kırık & Özgür Erkut Şahin Falanca Yayınları, İstanbul, s.185-219.

KUYUCU, M. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları -2- Sosyalleşen Olgular,Bölüm adı: “Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’de Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı” Editör: Ali Murat Kırık & Ali Büyükarslan. Çizgi Yayınları, Konya

KUYUCU, M. (2015). İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter Bölüm Adı: “Web 2.0 Haçlı Seferleri Twitter ile Ana Akım Medyanın Erişim Savaşı”Editör: Selva Ersöz Karakulakoğlu & Özge Uğurlu,ss.145- 181, Heretik Basın Yayın, Ankara.

GRİGORİOU,N. & VELOUTSOU, C. (2014). Theoritical and Empirical Reflections in Marketing Bölüm Adı: “Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey” Atiner Publishing, Greece , pp.145-166.

KUYUCU, M. (2014). Global Media Researches from East to West Bölüm adı:(Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey) Atiner Publishing, Greece.

KUYUCU,M. (2014). İletişim Ve… Prof.Dr. Ersan İnal’e Armağan Bölüm adı: “Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları” Editör: Aysel Aziz & Suat Sungur ss.269- 301, Hiperlink Yayınları, Istanbul.