Bilge Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisinden Michael Kuyucu’ya Atıf

Sümeyya Kalaycı ve Elif Kökçel’in “Y Kuşağının Teknoloji ile İlişkisi : Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma” adlı makalesinde Michael Kuyucu’ya atıfta bulundu. Bilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinin birinci cildinin birinci sayısında yayınlanan makalede, Kalaycı ve Kökçel Michael Kuyucu’nun 2014 yılında ESOSDER Dergisinde yayınlanan “Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme” makalesine atıfta bulundu.