Erman Yüksektürk Cited Michael Kuyucu’s Article

erman ana

Erman Yükseltürk from Kırıkkala University cited Michael Kuyucu’s article in the conference titled “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium” that was organized by Recep Tayyip Erdoğan University in the 16-18 of May 2016. The paper which was published in the proceedings of the conferance . In his paper titled “BT Öğretmen Adayları K-12 Seviyesinde Bilgisayar Programlama Eğitimi Hakkındaki Seminere Neden Katılmak İster? ” Yükseltürk cited Michael Kuyucu’s article titled “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”.

erman 1

Click to Read the Article of Yükseltürk