Erman Yükseltürk , Michael Kuyucu’ya Atıfta Bulundu

erman ana

Erman Yükseltürk, 16-18 Mayıs 2016 tarihinde Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “10th International Computer & Instructional Technologies Symposium” adlı konferansta sunduğu “BT Öğretmen Adayları K-12 Seviyesinde Bilgisayar Programlama Eğitimi Hakkındaki Seminere Neden Katılmak İster? ” adlı bildirisinde Michael Kuyucu’ya atıfta bulundu. Sempozyum bildiri kitabında yayınlanan makalede Kuyucu’nun ESOSDER’de yayınlanan “Y Kuşağı ve Facebook:  Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme” adlı makalesine atıfta bulunuldu.

erman 1

Bildiriyi Okumak İçin Tıklayın: