Michael Kuyucu Haber

Michael Kuyucu UYSAD 2021’e Katıldı

Michael Kuyucu, İstanbul'da 16-18 Ocak 2021 tarihlerinde  düzenlenen UYSAD - 6. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresine Katıldı. Kongrede "Covid-19 Pandemi Döneminde İzlenirliği Artan Tematik Haber TV Kanallarının Z Kuşağının Penceresinden Görünümü: Artılar – Eksiler & Fırsatlar – Tehditler" başlıklı...

Michael Kuyucu’nun Makalesi USBAD Dergisinde

Michael Kuyucu'nun Türkiye'deki reyting ölçüm sistemine yönelik yaptığı araştırmayı içeren "Televizyon Mecrasında Reyting Sorunsalı: Türkiye'de Yayın Yapan TV Kanallarının İzlenme Oranlarının Ölçümlenmesinde İletişim Eğitim Alan Gençlerin Gözünde Yaşanan Aksaklıklar ve Bu Aksaklıklara Yönelik Çözüm Önerileri" adlı makale USBAD - ...

Michael Kuyucu’ya Cumhuriyet Tarihi Araştırmalar Dergisinden ATIF

Michael Kuyucu'ya Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan CTAD: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaların dergisinde yayınlanan makaleden atıf geldi. Seyfi Yıldırım derginin 16. yıl 32.inci sayısında yayınlanan "Telsiz ve Kurum Radyosundan İl Radyolarına: Toprak Ofis’in Sesi Radyosu" adlı makalesinde Kuyucu'nun "Radyonun Müzik Kutusuna Dönüşümü:...

Michael Kuyucu “Medya ve Teknoloji Becerileri” Paneline Konuk Oldu

Michael Kuyucu,  MEF Okullarının düzenlediği kişisel gelişim programı kapsamında yapılan "Medya ve Teknoloji Becerileri" adlı panele konuk oldu. Michael Kuyucu katıldığı panelde MEF Okulları öğrencilerine teknolojinin günlük hayatta önemini ve medya sektöründe kullanımına yönelik deneyim ve görüşlerini anlattı ve artık...

Michael Kuyucu III.Covid-19 Coronavirüs Konferansına Katıldı

Michael Kuyucu, Ankara'da düzenlenen "III.International Covid-19 Coronavirus Studies" konferansına katıldı. Online olarak düzenlenen konferansta Michael Kuyucu, aynı zamanda oturum moderatörlüğünü yaptığı oturumda "Türk Müzik Endüstrisinde Covid-19 Pandemi Döneminde Üretilen Korona Temalı Müzik Eserlerinin Psikolojik Analizi" adlı bildirisini sundu. Bildirisinde Türkiye'de...

Michael Kuyucu Türk Müziğinin 2023/73 Haritasının Belirlenmesi Konferansına Katıldı

Michael Kuyucu, Haliç Üniversitesi tarafından  12- 13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen “GEÇMİŞ UYGULAMALAR IŞIĞINDA, TÜRK MÜZİĞİ’NİN;2023/73 YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU - Eğitim, Programlar, Kültür Politikaları” konferansına katıldı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen üçüncü oturumda moderatörlük yapan Kuyucu, dördüncü oturumda “Türkiye’deki Müzik Yorumcularının;...

Michael Kuyucu IMS 2020’ye Katıldı

Doç.Dr. Michael Kuyucu, EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen "II. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS2020)" adlı konferansa katıldı. Konferansa "Gramofondan Serverlara Müziğin Dağıtımı" adlı bildirisini sunan Kuyucu,  müziğin dağıtımında ve geniş kitlelere ulaşmasında teknolojinin rolü...

Michael Kuyucu “Kişisel Gelişim Programı” Seminerine Konuk Oldu

Michael Kuyucu, MEF Üniversitesi ile MEF Okullarının ortaklaşa düzenlediği "Kişisel Gelişim Programı"nda "İletişim ve İşbirliği" başlıklı panele konuk oldu. MEF Okulu öğrencilerine başarılı işbirliklerinin kurulması için dikkat edilmesi gereken iletişim başlıklarını ve medya deneyimlerini anlattı.  

Michael Kuyucu 17th Communication in the Millenium Konferansına Katıldı

Michael Kuyucu, Anadolu Üniversitesinin Geleneksel olarak düzenlediği "17th International Symposium Communication in the Millennium" konferansına katıldı. Konferansta dünyada ve Türkiye'de internet radyo yayıncılığının gelişimi hakkında bir bildiri sunan Kuyucu, bildirisinde internet radyoculuğunun geleneksel ve dijital medyadaki yeri ile geleceği hakkındaki...

Michael Kuyucu’nun Makalesi Toplumsal Hareketler ve Medya Kitabında Yayınlandı

Michael Kuyucu'nun "Toplumsal Hareketler & Medya İlişkisinde Radyo Mecrasının Rolü" başlıklı makalesi Prof.Dr. Enderhan Karakoç ve Dr.Öğr.Üyesi Onur Taydaş'ın editörlüğünde yayınlanan "Toplumsal Haeketler ve Medya" adlı kitapta yayınlandı. Literatür Acedemia tarafından yayınlanan kitapta yer alan diğer makaleler şöyle: