8.th International Global Studies - Business - Economics Conference Katıldık

8.th International Global Studies - Business - Economics Conference Katıldık

8.th International Global Studies - Business -  Economics Conference Katıldık
8th ınternational global studies business- economics conference 'da Futbol Ekonomisinin Dünyanın global ekonomisine etkisini 2014 Dünya Kupası Örnekleminde konuştuk..