İstanbul Galata Üniversitesi’nin Rektörü Akademik Bakış’a Konuk Oldu

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel, Michael Kuyucu’nun konuğu oldu. Akademik Bakış programına konuk olan Özgür Çengel, Galata Üniversitesinin temel özelliklerini ve eğitime bakışını anlattı. Çengel, Akademik Bakış’a Galata Üniversitesinin diğer üniversitelerden farklı olarak eğitimin tamamında, birinci sınıftan itibaren uygulamaya yönelik eğitime öncelik verdiğini söyledi.

Hem Yeni Hem Yenilikçi Bir Üniversiteyiz

Biz Galata Üniversitesi olarak, 12 Haziran 2019 tarihinde kurulmuş kamu tüzel kişiliği kazanmış bir vakıf üniversitesiyiz ve Haziran 2020 itibariyle eğitim öğretim hayatımıza başladık. Dolayısıyla hem yeni hem de bir o kadar yenilikçi bir üniversiteyiz.

4S Modelini Uygulayan Uygulama Ağırlıklı Bir Butik Üniversiteyiz

İstanbul Galata Üniversitesi Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur ve biz 4S modelini uygulamaya çalışıyoruz. Daha çok sanat, spor, sağlık ve sosyal bilimler alanında mesleğe yönelik eğitim programları organize ediyoruz ve düzenliyoruz. Temel amacımız Galata’da Galata’nın kültür, tarih, sanat ve köklü geçmişini lanse eden bir butik model üzerinde yürümek. Biraz önce ifade ettiğim gibi daha çok teorik değil de çokça bolca uygulamaya yönelik, öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam olanakları yüksek olan alanlara yönelmelerini sağlayabilecek modeller üzerinde çalışıyoruz ve bütün eğitim programlarımız da bu yönde.

Birinci Sınıftan İtibaren Bolca Uygulama Modeli Uyguluyoruz

Birçok üniversite var Türkiye’de ve bu üniversiteler belirli müfredatlar üzerinde belirli benzer eğitimler sunuyorlar ama farklılaşmak gerekiyor. Bizde diğer üniversitelerden Türkiye’nin birçok saygın üniversitesinden bir farklılaşma modeli olarak bir değer yaratma modeli olarak bunu inceliyoruz. Çünkü üniversitelerde teorik eğitim tabii ki verilmeli tabii ki, kitap eğitimler verilmeli ama bu öğrencileri de özel hayata özel sektöre sanayiye yetiştirmek gerekiyor. Çünkü nihayetinde bu öğrenciler bir şekilde 4 yıl mutlu bir eğitim almak istiyor, bilgi donanım sağlamak istiyor ama özel sektörde de başarılı olmak istiyorlar, istihdam edilmek istiyorlar. Biz o yüzden bolca laboratuvarlar bolca uygulama merkezleri bolca stajlarla bir şekilde öğrencilerimize özellikle birinci sınıftan itibaren kurguladığımız modeller çerçevesinde iş dünyasına entegre etmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz Çokuluslu ve Multidisipliner Olmak

Bu aşamada tabi benim özellikle vurgulamak istediğim 3 tane konu var. İstanbul Galata Üniversitesi olarak biz lokasyonumuzu ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü şehrin merkezinde bir butik üniversiteyiz. Kampüsümüz bütün Galata, bütün Taksim, bütün Osmanbey dolayısıyla orada bir farkımız var. Bunu yanında öğretim üyesi kalitemiz ve şüphesiz biraz önce ifade ettiğim gibi mütevelli heyetimizin olaylara bakış açısı ve müthiş bir vizyonu var. Ana ilkemiz bir multidisipliner çalışmalar yapmak ikincisi çok kültürlülük olgusunu multiculturalism dediğimiz ve dünyadaki başarılı üniversitelerin hepsinde neredeyse olan bir yaklaşımda olmak. Biz de bunu uygulamak istiyoruz ama yine biraz önce ifade ettiğim gibi uluslararası vizyon yaratabilmek için yabancı uluslu çok kültürlü ve biliyorsunuz bu alanlarda da multidisipliner çalışmalar yapmak gerekiyor.