Kerse’den Michael Kuyucu’nun Makalesine Atıf

atıf ana

Gökhan Kerse’nin Business & Management Studies: An International Journal – BMSİJ ‘de yayınlanan “MOTİVASYON ARAÇLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU KURUMLARINDAKİ X VE Y KUŞAĞI KARŞILAŞTIRMASI” adlı makalesinde Michael Kuyucu’ya atıfta bulundu.

atıf 1

Kerse, makalesinde Kuyucu’nun ESOSDER’de yayınlanan ” “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme” adlı makalesinde atıfta bulundu.

Makaleyi Okumak için Tıklayın: