Michael Kuyucu 10.Uluslararası İletişim Günleri Konferansına Katıldı

Prof. Dr. Michael Kuyucu Üsküdar Üniversitesi’nin düzenlediği “10. Uluslararası İletişim Günleri – Dijital Kapitalizm ve İletişim” konferansına katıldı.

Konferansta aynı zamanda oturum başlanlığı da yapan Michael Kuyucu, ” Z Kuşağının Perspektifinden Youtube’u Anlamak: Youtube Yayıncuılığının Geleceği” adlı bildirisini sundu. Z Kuşağının Youtube platformunun geleceğine yönelik neler düşündüğünü anlatan araştırmasını aktardı.