Michael Kuyucu 15 Webiner’ine Konuk Oldu

Michael (Mihalis) Kuyucu,  15 Temmuz 2022 ‘de gerçekleştirilen “15 Temmuz Webiner”ine konuk oldu. Muğla Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Adnan Çevik, Giresun Üniversitesi İ.İ.S.B.  Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Selçuk Duman, İnönü Ünv. İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden Doç.Dr. Barış Yılmaz , Muş Alparslan Ünv. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler doktor öğretim üyesi İskender Dölek ve D.H.A.’dan gazeteci Salih Uçar’ın konuşmacı olarak katıldığı webinerde Michael Kuyucu moderatörlük yaptı.

15  Temmuz darbe girişimi ile görüşlerini anlatan konuşmacılar multidisipliner açıdan 15 Temmuz’u anlattılar.

Prof. Dr. Adnan Çevik, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin tarihinde gördüğü en büyük ihanet olduğunu söyledi. Çevik, 15 Temmuz darbe girişiminin bir proje olduğunu ve Türk & İslam dünyasını hedef aldığına vurgu yaparken, bir daha yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Selçuk Duman konuşmasında 19. Yüzyıldan başlayarak siyasal süreçlerin analizini yaparken, uluslararası ilişkilerin “bağımlılık” sistemine göre yürütülmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Duman “FETÖ bir istihbarat örgütüdür ve uluslararası boyutu güçlüdür. ABD ve AB bu örgütü hala sahiplenmektedir.” Dedi.

Doç.Dr. Barış Yılmaz, emperyalist güçlerin 90lı yıllarla beraber topla tüfekle değil medyayı kullanarak savaştıklarını ve medya aracılığı ile zihinleri yönlendirdiğini söyledi. Yılmaz “medya canavar veya kahraman değil. Onun nasıl kullanıldığı önemlidir” diyerek Türkiye’nin de uluslararası arenada güçlü bir medyaya sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. İskender Dölek,  Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konuma dikkat çekerek “doğudan bakınca Türkiye son kaledir. Tarih boşluk sevmez. Bırakıldı mı bir gelen doldurur. Ondan devletin güçlü olması gerekiyor” diyerek bunun “güçlü ekonomi” ve “güçlü bir ordu” ile mümkün olabileceğini söyledi.