Michael Kuyucu “2nd International New Media Conference: Crossroads of Representation” Konferansına Katıldı

0

Michael Kuyucu İstanbul Gelişim Üniversitesinin 21 Nisan 2016 günü düzenlediği “2nd International New Media Conference: Crossroads of Representation” konferansında radyo ile yeni medyanın buluşmasının mecraya etkisini anlattı.

1

Konferansta yaptığı “New Communication Techonologies and Radio: New Media and New Radio Audience” başlıklı sunumunda Michael Kuyucu yeni medyanın radyoyu üç temel konuda etkilediğini söyledi.

3

 

Bunları radyonun ekonomik yapısına etkisi, radyonun yayın biçimlerine etkisi ve radyonun dinleyicisi ile olan etkileşimine etkisi başlıkları ile dile getiren Michael Kuyucu, gelecekte radyonun tamamen dijital platformlara taşınacağını ve geleneksel radyoculuğun sona ereceğini söyledi.

2