Michael Kuyucu 3. Türk Müziği Ulusal Sempozyumuna Katıldı

Michael Kuyucu, Balıkesir’de düzenlenen 3.Türk Müziği Ulusal Sempozyumuna katıldı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve “Türk Müziğinin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” temalı konferansta bildirisini sunan Michael Kuyucu, medyanın Türk müziğine hiç önem vermediğini öne sürdü.

“İşitsel ve Görsel Medyada Türk Müziğinin Yeri ve Türk Müziğinin Medya Görünürlüğünün Artması için STK’lara Düşen Görevler” başlıklı bildirisini sunan Michael Kuyucu, yaptığı araştırmada ana akım medyanın  2019 Haziran – Temmuz ve Ağustos ayı verilerine dayandırarak Türk müziğine yer vermediğini söyledi.