Michael Kuyucu 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumuna Katıldı

Michael Kuyucu, Antalya’da Akdeniz Üniversitesinin düzenlediği 3.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumuna katıldı.

1-3 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan konferansta “Televizyon Mecrasında YouTube Sorunsalı: Tehdit mi? Yardımcı mı? Y Kuşağının Üniversite Öğrencilerinin YouTube Platformunu Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bildirisi sunan Kuyucu, YouTube’un  Y Kuşağı tarafından kullanım amaçları ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını sundu.