Michael Kuyucu 4. Uluslararası İletişim, Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmaları Kongresine Katıldı

Michael Kuyucu, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 4. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sahne Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar kongresine katıldı. Sosyal Medya ile müzik üreticilerinin etkileşimi ve ilişkisini inceleyen “Bir İletişim Mecrası Olarak Müzik Endüstrisinde Twitter Kullanımı: Müzik Yorumcularının Twitter Hesaplarında Paylaştıkları İletilerin ve Etkileşimlerinin Sanatçı – Hayran İlişkisi Yönünden İncelenmesi” başlıklı araştırmasında Türkiye’deki yorumcuların Twitter kullanımına yönelik analizini sundu.