Michael Kuyucu 4. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmaları Kongresine Katıldı

Doç.Dr. Michael Kuyucu, İstanbul’da düzenlenen 3.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmaları Güncel Yaklaşımlar Kongresine katıldı. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen kongrede “Musiki Mecmuası” Dergisi Örneğinde Türkiye’de Müzik Dergiciliği” adlı bildirisini sunan Michael Kuyucu, Türkiye’de yayınlanan müzik dergilerinin günümüzde yaşadığı sorunları ve müzik dergiciliğinin geçirdiği evreleri anlattı.

“Musiki Mecmuası” adlı dergiyi inceleyen araştırmasını sunan Doç.Dr. Michael Kuyucu, müzik dergiciliğinin 1970li yıllardan günümüze kadar geçirdiği değişimi ve dergilerin sorunlarını dile getirdi.

Michael Kuyucu, günümüzde yaşanan dağıtım sorunları, kağıdın pahalı olması, dergilerin reklam alma ve tiraj sorunları yüzünden yazılı müzik dergilerinin çok ciddi sorunlarla karşı kaldığını söylerken, müzik endüstrisinin sosyal medyanın yoğun kullanması nedeniyle müzik dergilerinin sunacak öznel bir içerik bulamadıklarının da altını çizdi. 2018 yılında sadece beş tane tematik müzik dergisinin yayınlandığına vurgu yapan Michael Kuyucu, müzik dergiciliğinin çevrim içi yayınlara dönüştüğünü ama bunun da bir gelir modeli yaratamadığı için henüz bir ekonomik değer yaratılamadığını söyledi.