Michael Kuyucu 6. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresine Katıldı

Michael Kuyucu, 5-6 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresine katıldı.

Konferansta Michael Kuyucu,  “Pazarlama Karması Perspektifinden Medya Endüstrisinde “Ürün” ve “Tanıtım” ın Birbirlerine Olan Üstünlükleri” başlıklı bildirisini anlattı. Konferansta oturum başkanlığı da yapan Kuyucu, medyada “ürün mü?” yoksa o ürüne yapılan “tanıtım mı” daha önemlidir konusunu tartışmaya açtı.

Michael Kuyucu, konferansta yaptığı konuşmada serbest piyasa ekonomisinde reklam ve tanıtım hizmetlerinin her geçen gün daha da önem kazanması ile beraber insanların reklam bombardımanına maruz kalması hangi medya kanalını ve hangi içeriği takip etmesi konusunda da yönlendirildiğini iddia etti.

“Bir medya ürününde pazarlama karmasında yer alan dört elementten sizce hangisi daha önemlidir?” konusu hakkında bir araştırma yapan Michael Kuyucu, araştırmasının sonucunda gençlerin büyük bir bölümünün medyada tanıtımın her şeyin önünde olduğunu düşündüğüne yönelik bulgular elde etti.