Michael Kuyucu 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumuna Katıldı

Michael Kuyucu, Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumuna katıldı. Konferansta radyo mecrasının dijitalleşmesini konu alan “Radyonun Dijital Yakınsaması: Dijitalleşmenin Radyo Mecrasına Olan Etkileri” başlıklı bildirisini sundu.

Michael Kuyucu, bildirisinin sunumunda radyo mecrasının geleneksel medyadan dijital medyaya olan dönüşüm basamaklarını ve dijital radyo yayıncılığını anlattı. Dijitalleşmenin radyo mecrasını dört temel faktörle etkilediğini söyleyen Michael Kuyucu, diitalleşmenin radyo mecrasının yayın biçimine, dinleyicisi ile olan etkileşimi , mecranın ekonomik yapısına ve fm yayıncılığına ciddi anlamda etki ettiğini söyledi.