Michael Kuyucu, Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu Bilim Sanat Kurulu Üyesi Oldu

Michael Kuyucu, 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenecek Ulusal Balıkesir Türk Müziği Sempozyumununun Bilim/Sanat Kurulu üyesi oldu. Bu yıl “Türk Müziği’nin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK’ların Rolü” temasıyla yapılacak olan sempozyum sekiz alt başlıkta düzenlenecek. Bu başlıklar şöyle:

Vakıflar/Dernekler/Müzik Merkezleri/Bakanlık Birimleri Çalışmaları
11.Kalkınma Planı’nda kültür/sanat yaklaşımları
Kültür Politikalarının, Türk Müziği’nin Gelişimine Etkileri
Türk Müziği eğitiminde, yeni sistemler/öneriler
Türk Müziği eğitiminde, yeni uygulamalar, arayışlar
Türk Müziği eğitiminde, yeni araştırmalar
Türk Müziği eğitiminde terminolojik birlik
İlgili kanun/yönetmelikler için öneriler