Michael Kuyucu Balkan Zirvesine Katıldı

Michael Kuyucu, Edirne’de BALKAN ZİRVESİ kapsamında düzenlenen 1.Uluslararası Sosyal Biilimler Kongresine katıldı. Medya ve iletişim alanında yaptığı iki farklı araştırmayı bildiri olarak sunan Michael Kuyucu, konferansta “Yeni Nesil ve Magazin Haberciliği: Üniversite Öğrencileri Özelinde Magazin Medyasının Toplumsal Karşılığı” başlıklı bildirisinde yeni neslin magazin basınına ve magazin haberciliğine olan bakışını anlattı.

Michael Kuyucu’nun konferansta sunduğu ikinci bildiri ise “Üniversite Öğrencilerinin Dinlediği Radyo Formatları Üzerine Bir Araştırma” da üniversite öğrencilerinin % 55 oranında radyoyu bir müzik kutusuna dönüştüren CHR – Top 40 formatını dinlemeyi tercih ettiğini dile getirdi.