Michael Kuyucu CIM 2021 Konferansına Katıldı

Michael Kuyucu, 18.incisi  26-27 Ekim 2021 tarihlerinde  Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “18th International Symposium Communication in the Millenium”(CIM-2021)’e katıldı.

Dijital reklam endüstrisi ve onun geleceği hakkında yaptığı araştırmayı bildiri olarak sunan Kuyucu, konferansta sunduğu  “Dijital Dönüşüm ve Reklam Harcamaları:2030 Yılında Reklam Endüstrisinde Dijital Reklamcılığın Yeri Üzerine Bir Projeksiyon” isimli bildiride reklam harcamalarından dijital medyanın alacağı payın gelecekteki yerini ve bundan geleneksel medyanın nasıl etkileneceğine dair hazırladığı araştırma bulgularını paylaştı.