Michael Kuyucu Cited in the Conference at Erzurum Atatürk University

Michael Kuyucu’s article (Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme)  “ Y GENERATION AND FACEBOOK: A RESEARCH ON THE USE HABITS OF FACEBOOK OF Y GENERATION “cited in the conference that was held in Erzurum Atatürk University.

kongre ana

Kuyucu, cited in the conference “2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri” that was done in Erzurum between the dates 8-10 of October 2015. In the conference Adnan Kalkan & Özlem Çetinkaya and Sema Sarı’s article named as “THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOR OF YGENERATION” cited Kuyucu .

mak 1