Michael Kuyucu Devekuşu Kabare Konusunun İşlendiği Yüksek Lisans Savunma Jürisine Girdi

Doç. Dr. Michael Kuyucu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Enstitüsü Radyo – Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı RTS Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Berna Ataoğlu’nun tez savunma jürisinde yer aldı.

Berna Ataoğlu, “Sosyo- Politik Eleştiri Örneği Olarak Devekuşu Kabare” adlı yüksek lisans tezinde Devekuşu Kabarenin sosyal medyadaki yansımaları sayesinde günümüzde de hala popülerliğini sürdürdüğünü anlattı.