Michael Kuyucu Doktora Tez Savunma Jürisinde

Michael Kuyucu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Bilim Dalı doktora programında eğitim gören Bahar Öztürk’ün tez savunma jürisinde yer aldı. Danışmanlığını Prof. Dr. Filiz Aydoğan’ın gerçekleştirdiği “RADYO YAYINCILIĞININDİJİTALLEŞMESİ ve RADYO DİNLEYİCİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ” adlı doktora tezini savunan Bahar Öztürk, tezinde geleneksel radyonun yeni medya ile yakınsamasını betimleyen doktora tezini savundu. Michael Kuyucu’nun da jüri olarak yer aldığı tez savunmada Öztürk, beşte beş ile doktor unvanını aldı.