Michael Kuyucu “Dünyada ve Türkiye’de Kadın ve Şiddet” Konulu Kitapta Konuk Yazar Oldu

Michael Kuyucu’nun “Sivil Toplum ve Medya Sorunsalı: Gezi Parkı Olaylarında Medyanın Tutumu Üzerine Bir Değerlendirme” adlı incelemesi Murat Korkmaz – Emine Demiray – Ümran Sevil – Şengül Hablemitoğlu ve Yavuz Taşkıran’ın derlediği “Dünyada – Türkiye’de Kadın ve Şiddet” adlı kitapta yayınlandı.

kitap 1

Nobel Yayıncılık tarafından 2015 yılının Eylül ayında yayınlanan kitapta Michael Kuyucu Türkiye ve Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları hakkında bir inceleme yaptı. Gezi Parkı Olaylarında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve medyanın bu olaylar sırasındaki tutumunu inceleyen Kuyucu, medyanın tarafsızlığını yitirerek nasıl bir kutuplaştığına dair bir durum saptaması yaptı. Makaleyi web sitesinin Akademik Yayınlar Linkinden indirebilirsiniz.