Michael Kuyucu E- Kurgu Dergisinden Atıf Aldı

Michael Kuyucu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi E Kurgu’nun 2017 Haziranında yayınlanan sayısında yer alan makalede atıf aldı.

Derginin Cilt.25 Sayı 3’te yayınlanan ve Serkan Biçer & Tülay Ertan’ın kaleme aldığı “ARAFTA KALAN GENÇLİK: ARSIZ BELA HAYRANLARI ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA” adlı makalede Michael Kuyucu’nun 2016 yılında TRT Akademi Dergisinde yayınlanan “Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı” adlı makalesine atıfta bulunuldu.

Makaleyi Okumak İçin Tıklayın