Michael Kuyucu IBAD 2020 Konferansına Katıldı

Michael (Mihalis) Kuyucu  1-2 Eylül 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen IBAD-2020 5th International Scientific Research E- Congress’e katıldı.

Kuyucu, kongrede “Dijital Dönüşüm Sürecinde Gelişim Gösteren İnternet Gazeteciliğinin Üniversitede Eğitim Gören Gençlerin Haber AlmaDavranışları Tercihlerine Etkisi” başlıklı bildirisini sundu. Bildirisinde yeni neslin internet haber portallarını kullanma biçimi hakkında araştırma yapan Michael Kuyucu, özellikle son dönemlerde Sputnik –  BBC Türkçe –  EuroNews gibi yabancı sermayeli haber portallarının gençlerin ilgisini çekmeye başladığına dair verileri paylaşarak bunun haber çeşitliliği adına bir avantaj olduğunu ama ulusal sermayeli haber portalları adına bir dezavantaj teşkil ettiğini belirtti.