Michael Kuyucu ICMHR Konferansında

Michael Kuyucu 15-16 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen International Conference Management, Economics, Business and Social Sciences and Humanities Research (ICMHR) konferansına katıldı. “Effects of Media ın the music listening habits of the university students in Turkey” ( Medyanın Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Etkisi) konulu bildirisini yayınlayan Michael (Mihalis) Kuyucu, medyanın müzik tüketimine olan tarihsel etkilerini anlattı.

icmhr 1

Michael Kuyucu, medyanın gazete ve dergilerle başlayan etkileri daha sonra radyo ile devam ettiğini, televizyonun icadı ve 1980lerde MTV adlı müzik televizyonunun yayın hayatına başlaması ile müziğin görselleştiğini söyledi. 2000lerde yaygınlaşan yeni medyanın müziği fiziki ortamdan çıkartarak digitalleştirdiğini söyleyen Kuyucu, üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada müziğin % 43,9 oranında internet dinlendiğini söyledi.

Michael Kuyucu’nun hazırladığı bildiride müzik % 43,9 oranında internetten, % 25,8 oranında akıllı telefon ve mobil platformlardan dinleniyor.  Bildiride Türkiye’nin en çok tercih edilen resmi dijital müzik platformunun % 29,3 ile TTNET Müzik. Onu % 20,7 ile iTunes takip ediyor.

Kaset ve plakların artık nostaljik bir araç olduğunu söyleyen Michael Kuyucu’nun bildirisinde yer alan araştırma verilerine göre üniversite öğrencilerinin % 47,1 ‘i müziği CD ‘den , % 36,4 ‘ü MP3’ten dinliyor.  Üretimi duran kaset ise % 7,1 ‘de kaldı. Üniversite öğrencilerinin en az kullandığı müzik dinleme aracı ise % 0,7 ile walkman.

ICMHR’de yayınlanan bildiride üniversite öğrencilerinin % 55’i müzik dünyası ile ilgili gelişmeleri internetten öğrenirken  % 27,1 ‘i sosyal medya platformlarından , % 9,3’ü ise müzik televizyonlarından öğreniyor.

Üniversite öğrencileri medyanın müzik tüketimini etkilediğini düşünüyor. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 89,4’ünün medyanın müzik dinleme alışkanlıkları üzerinde direk etkisi olduğunu düşünüyor.

icmhr 2