Michael Kuyucu II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresine Katıldı

Prof. Dr. Michael Kuyucu 23 Eylül 2023 tarihinde düzenenlenen II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresine Katıldı.

Kongrede yurttaş gazeteciliğinin spor alanındaki uygulamaları ile ilgili bir araştırmasını sunan Kuyucu, “Spor Gazeteciliğinde Yaşanan Dijital Dönüşüm ve Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları: Deniz Satar Örneği” başlıklı bildirisinin sunumu yaptı.

Yurttaş gazeteciliği hakkında güncel bilgiler veren Michael Kuyucu, araştırmasında vak’a incelemesi olarak spor gazeteciliğinin başarılı ismi Deniz Satar’ın yurttaş gazeteciliği kapsamında sosyal medya hesaplarında gerçekleştirdiği çalışmaları örnekledi.

Yurttaş gazeteciliğinin sadece politik olaylar ve kaza-doğal afet gibi olaylarda kullanılmadığına değinen Kuyucu, yurttaş gazeteciliğinin tüm alanlarda uygulanan ve popülerliğini arttıran bir gazetecilik türü olduğunu söyledi.

Yurttaş gazeteciliğinin iş modelleri üzerinde de duran Michael Kuyucu, bu tür gazeteciliğin sponsorlük yöntemi ile desteklendiği taktirde çok ciddi başarılar elde edilebileceğini ve geleneksel medyadan daha verimli ve hedef kitleye uyumlu bir habercilik yapılabileceğini söyledi.