Michael Kuyucu INTCESS 15’te

Michael (Mihalis) Kuyucu 2-4 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES konferasına katıldı. Konferansta Türkiye’de ki magazin basını ile ilgili bir bildiri sunan Michael Kuyucu, Türkiye’de Değişen Magazin Basını SES Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı” (The Change in Magazine Press in Turkey: The Problematic of Magazine Publishing in the Example of SES Magazine)  adlı bildirinde 1964 ve 2014 yıllarında yayınlanan SES adlı magazin dergisi örnekleminde Türkiye’de magazin dergiciliğinde değişen anlayışı anlattı.

foto1

Michael Kuyucu, bildirisinde Türkiye’de 50 yılda magazin dergiciliği alanında çok ciddi değişimlerin yaşandığını vurguladı. Kuyucu magazin basınında yaşanan değişimi on üç maddede özetledi:

1. Geçmişten günümüze geldikçe fikir gazeteciliği önemini yitirmiştir
2. İçerikte metinler azalmış görsellik artmıştır
3. Dergi nicel anlamda büyümüştür, sayfa sayısı, boy ve baskı kalitesinde artış olmuştur
4. Batı kaynaklı içeriklerin sayısında azalma olmuş, yerel içerik artış göstermiştir.
5. Fotoğraf kullanımında iki kata varan oranda artış yaşanmıştır
6. Dergide yayınlanan reklamlar genel hedef kitleden AB ses grubuna doğru kaymıştır
7. Teknolojik gelişmelere bağlı mektup ile yapılan okuyucu- dergi iletişimi e-posta ve sosyal medya ile yapılmaya başlanmıştır
8.  Kupon ile hediye verme uygulaması bitmiştir.
9.  Haber sayısında artış yaşanırken, haber uzunluğunda azalma yaşanmıştır
10. Haber içerikleri kısa spot başlıklar halinde verilmiştir, uzun ve detaylı haberler yerini birer paragraflık spot haberlere bırakmıştır
11. Sohbet içerikli köşe yazıları yerini uzman görüşü ve tavsiye içerikli köşe yazılarına bırakmıştır
Röportajlara ayrılan sayfa sayısında artış yaşanmıştır
12. Dizi halinde birden çok sayıya yayılan yazı- dosya gibi devamlılık gösteren haberler yerini tek sayılık kısa haberlere bırakmıştır. Bir sonraki sayıya devreden yazılar yerini tek sayılık yazı ve haberlere bırakmıştır
13. Fotoroman, tiyatro haberleri gibi içerikler tedavülden kalkmıştır.