Michael Kuyucu INTCESS 16 Konferansına Katıldı

K-ana

Michael Kuyucu 8-10 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “INTCESS16- 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES”  konferansında katıldı

Michael Kuyucu, hazırladığı bildiride son yıllarda radyo endüstrisinde tartışılan “radyo da daha çok müzik mi söz mü olmalı” konusu ile ilgili bir araştırmasının yer aldığı “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RADYODA YAYINLANAN MÜZİK İLE SÖZ PROGRAMLARINA OLAN TALEBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” başlıklı bildirisini sundu.

K1

Michael , bildirisinde Türkiye’de radyo yayıncılığında söz programları ile müzik programları arasında yaşanan değişimine vurgu yaptı. Konferansta yayınlanan bildirinin birinci bölümünde Türkiye’de radyo yayıncılığı tarihinde söz programları ile müzik programlarının aldığı talep ve mecranın sunduğu arz üzerinde bir literatür taraması sunan Michael,  bildirisinin ikinci bölümünde  üniversite öğrencilerinin radyo yayıncılığında söz ile müzik programlarına olan bakışlarını betimledi.

Bu kapsamda çalışmada  İstanbul il sınırları içinde eğitim gören 1830 üniversite öğrencisine “radyo kanallarında daha çok söz mü yoksa müzik içeriği mi dinlemeyi” tercih ettiklerini tespit etmek amacıyla bir anket uygulandı.  Üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre radyo kanallarında söz veya müzik programlarını tercih etmelerine yönelik analizler yapıldığı araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin radyo kanallarında daha çok müzik içerikli programlar dinlemek istediği ve radyo kanallarını bir müzik verme aracı olarak algıladığı ortaya çıkmıştır.

K2

Bildiriyi Okumak için TIKLAYIN