Michael Kuyucu INTCESS-17’ye Katıldı

kon ana

Michael Kuyucu 6-8 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen 4th International Conference on Education and Social Sciences – INTCESS-17’ye katıldı.

“Yeni Medya ve Radyonun Yakınsaması: Mobil Radyo Uygulamaları Akustik Fm Örneği” adlı araştırmasını bildiri olarak sunan Michael Kuyucu, araştırmasında kendi kurduğu digital radyo platformu Akustik Fm ile ilgili gerçekleştirdiği bir akademik araştırmayı anlattı. Bildiri kitabında da yayınlanan araştırma da Kuyucu, işitsel bir mecra olmasına rağmen radyonun yeni medya ile beraber multimedya özelliği ağır basan bir mecraya dönüştüğünü dile getirdi.

kon 1

 

Yayınlanan Bildiriyi Okumak için Tıklayın: