Michael Kuyucu JASS Hakemli Dergisinde Yayınlanan Makalesinde Radyonun Fonksiyonlarını İnceledi

Michael Kuyucu ““The Functions of Radio and Their Future in the Evolving Radio Broadcasting” adlı makalesinde günümüz Türkiye’de radyo yayıncılığında radyonun değişen fonksiyonlarını araştırdı.

JASS JASS The Journal of Academic Social Science Studies’ın 43. Sayısında yayınlanan araştırmasında Michael Kuyucu, gençlerin radyonun “eğitim” – “bilgi verme”- reklam ve tanıtım” ve “eğlendirme” işlevine olan bakışını inceledi. Gençlerin radyonun hangi işlevine daha çok önem verdiğini inceleyen Michael Kuyucu’nun araştırmasında Farklı yaş gruplarından toplam 520 kişiye uygulanan ankette radyo dinleyicilerinin radyonun işlevleri arasında “eğlendirme” işlevini yüzde 83.65 oranında önemsediği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan deneklere radyonun fonksiyonlarının gelecekteki durumu ile de ilgili bir öngörüde bulunmaları istendi.

Jass Kapak

Bunun için “gelecekte radyo hangi işlevlere sahip olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 50,9’u gelecekte radyonun “eğlendirme” işlevinin ön planda olacağını düşündüklerini söylemişlerdir. 2015 yılı özel radyo yayıncılığının yirmi beşinci yılını tamamladığı bir yıl olmuştur. Bu yarım asırlık süreçte radyonun fonksiyonlarının radyo dinleyicisinin gözünde yaşadığı değeri araştırmak için kurgulanan bu araştırma radyonun eğlendirme işlevinin, radyonun en önemli işlevinin olduğunu göstermiştir. Gerek yapılan bu araştırmada gerekse sektördeki seyrinde radyo mecrasının “eğlendirme” işlevinin diğer tüm işlevlerinin önünde olduğu görülmektedir. Diğer mecralarda olduğu gibi radyoda da dinleyici “bilgi almak” yerine “eğlenmeyi” tercih etmektedir.

Michael Kuyucu’nun Yayınlanan Makalesini Okumak için Tıklayın: