Michael Kuyucu SocioInt16 Konferansına Katıldı

foto ana

Michael Kuyucu İstanbul’da 23-25 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen “SOCIOINT 2016- 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES” konferansına katıldı.

Konferansta radyo mecrası ile ilgili gerçekleştirdiği iki araştırmasını bildiri olarak sunan Michael Kuyucu “Kullanımlar ve Doyumlar Perspektifinden Radyo Dinleme Alışkanlıkları Ve Doyumları” ve “Power of Radio Medium on Determining the Music Public Opinion Within the Scope of Agenda Setting Theory” adlı bildirileri sundu.
Radyonun gündem belirleme kuramına göre müzik kamuoyuna olan etkisi üzerine bir çalışma yapan Michael Kuyucu araştırmasında gençlerin radyonun yayınladığı müziklerden hangi oranda etkilendiğini ve radyonun müzik gündemini hangi oranda etkilediği konusuna değindi.

Foto 2

Araştırmasında Michael Kuyucu, radyo dinleyicisinin kendi bireysel müzik seçimlerinde radyodan etkilenmediğini daha çok sosyal medyadan ve internetten etkilendiği bulgusuna ulaştı. Araştırmaya göre radyo dinleyicileri her ne kadar kendileri bireysel anlamda radyonun yayınladığı müziklerin kendi müzik zevklerini etkilemediğini düşünse de toplumun bu müziklerden etkilendiğini ve radyonun müzik gündemini belirleyen mecra olduğunu düşünmektedir.

foto 1