Michael Kuyucu SOCIOINT19’a Katıldı

Michael Kuyucu, 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 6th International Conference On Education , Social Sciences and Humanities konferansına katıldı.

12. oturumda aynı zamanda oturum başkanlığı da yapan Michael Kuyucu, konferansta Türkiye ve Dünya’daki e-ticaret ekonomisi hakkında yaptığı araştırmayı açıkladı. Konferansta “E-Ticaret Uygulamaları: Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Alışveriş Yapma Alışkanlıkları İzmir Örneği (ECommerce Practices: Shopping Habits of University Students on On-line Shopping Platforms Izmir Sample)” adlı bildirisini sunan Michael Kuyucu, Türkiye’de İzmir örneğinde Türkiye’deki e- ticaret uygulamaları hakkında yaptığı araştırmayı sundu.