Michael Kuyucu UKSEK-2021 Konferansına Katıldı

Michael (Mihalis) Kuyucu ,3rd INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS (UKSEK-21) katıldı. Müzik endüstrisi ile ilgili bir bildiri hazırlayan Kuyucu, “Dijital Dönüşüm ve Müzik: Müzik Endüstrisinde Yaşanan Dijitalleşmenin Avantaj ve Dezavantajları” başlıklı bildirisinde müzik endüstrisinde kullanılan dijital müzik platformlarının yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan dijital müzik endüstrisinin müzik tüketicisi ve müzik üreticisine olan avantajları ve dezavantajları üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırmada müzik eğitimi alan konservatuvar öğrencileriyle gerçekleştirdiği mülakatla sonucunda ortaya çıkan bulguları derleyen ve bunları yorumlayan Michael Kuyucu, müzik endüstrisinde küresel çaplı faaliyet gösteren Youtube-Spotify ve Apple Music gibi platformların müzik sektörünün tek tipleşmesine neden olacak tekel gibi davranan bir oligole dönüşme ihtimallerinin gelecek adına bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.