Michael Kuyucu “Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı”na Katıldı

Michael Kuyucu, 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansına” katıldı.

Konferansta “KÜRESEL REKABETTE TÜRKİYE’NİN DİGİTAL TELEVİZYON PLATFORMLARI: EXXEN ÖRNEĞİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ” adlı bildirisini sunan Michael Kuyucu, 2021 yılının başında faaliyete geçen EXXEN adlı dijital televizyon platformu hakkında gerçekleştirdiği araştırmayı anlattı.

Araştırmasında üniversitede eğitim gören öğrencilerle beraber EXXEN markası hakkında bir SWOT analizi yapan Michael Kuyucu, EXXEN’in Türkiye ve Dünyadaki geleceği hakkında , onu bekleyen fırsatlar ve pazar tehlikeleri hakkında araştırma sonucunda ortaya çıkan öngörüleri paylaştı.