Michael Kuyucu USVES20’ye Katıldı

Michael Kuyucu, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Sempozyumu Sempozyumuna katıldı.

Sempozyumda “Televizyon Mecrasında Reyting Sorunsalı: Türkiye’de Yayın Yapan TV Kanallarının İzlenme Oranlarının Ölçümlenmesinde Yaşanan Aksaklıklar ve Bu Aksaklıklara Yönelik Öneriler” başlıklı bildirisini sunan Michael Kuyucu, Türk televizyon mecrasında 1989 yılında başlayan reyting ölçümlenmesinin yaşanan tartışmalara değindi. Araştırmasında üniversitede eğitim gören gençlere yönelik bir araştırma yapan Kuyucu, gençlerin televizyon ölçüm sistemine yönelik düşüncelerini derledi.