Michael Kuyucu Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisinde

Doç.Dr. Michael Kuyucu, Marmara Üniversitesi SBE Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi gören Nazlı Yazıcı’nın tez savunma jürisinde yer aldı. Prof. Dr. Filiz Aydoğan ile Yrd. Doç.Dr. Ali Murat Kırık’ın da yer aldığı jüride Yazıcı “Sosyal Medyada Hikaye Anlatıcılığı” adlı yüksek lisans tezini anlattı.