Michael Kuyucu’nun Kitabına Atıf

Michael Kuyucu’nun Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya. Yeni İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar üzerine Bir Güncelleme” adlı yayını Gülsüm Çalışır’ın NWSA- Hummanities Journalda yayınlanan makalesinde atıf aldı.

Gülsüm Çalışır’ın 2015 Temmuzunda E-Journal of New World Science Academy (NWSA) da yayınlanan “KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA” adlı makalesinde Kuyucu’nun 2013 yılında yayınlanan çalışmasına atıfta bulunuldu.