Michael Kuyucu’nun Kitabına Atıf

a3

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ‘de yüksek lisans eğitimi alan Sedat Çakır yüksek lisans tezinde Michael Kuyucu’nun 2012 yılında yayınlanan “Türkiye’de Medya Ekonomisi” adlı kitabı ile “Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler” adlı makalesine atıfta bulundu. Çakır “MEDYA KURULUŞLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ ve MEDYA KURULUŞLARININ İTİBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA” adlı yüksek lisans tezinde Kuyucu’nun iki çalışmasına atıfta bulundu.

a1

a2