Michael Kuyucu’nun Makalesi USBAD Dergisinde

Michael Kuyucu’nun Türkiye’deki reyting ölçüm sistemine yönelik yaptığı araştırmayı içeren “Televizyon Mecrasında Reyting Sorunsalı: Türkiye’de Yayın Yapan TV Kanallarının İzlenme Oranlarının Ölçümlenmesinde İletişim Eğitim Alan Gençlerin Gözünde Yaşanan Aksaklıklar ve Bu Aksaklıklara Yönelik Çözüm Önerileri” adlı makale USBAD –  Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisinde yayınlandı.

Kuyucu, bu makalesinde Türkiye’de yapılan reyting sistemi hakkında yaptığı araştırmada gençlerin televizyon mecrasında yapılan reyting ölçüm sistemine yönelik düşüncelerini derleyerek bu sisteme yönelik önerilerini paylaştı.