Michael Kuyucu’nun Makalesi Global Media Journal’da

 

global media anaDoç.Dr. Michael Kuyucu’nun “Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği ” adlı makalesi Yeditepe Üniversitesi tarafından yayınlanan Global Media Journal’ın 2017 Bahar sayısında yayınlandı.

Michael Kuyucu sosyal medya ve özellikle akıllı telefon kullanımı kullanımının bir bağımlılık haline geldiğini ve özellikle gençlerin bu mecraya bağımlı olduğunu vurguladığı araştırma üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerini betimlemek amacıyla gerçekleştirildi.

global 1

Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’de akıllı telefon kullanımı ile ilgili kavramsal ve istatistiki bilgiler verilmiş akıllı telefon bağımlığı ile ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar tartışılmıştır. Çalışmada İstanbul il sınırları içinde yaşayan 620 üniversite öğrencisine bir anket uygulanmıştır. Hazırlanan ankette Kwon vd (2013) geliştirdiği “Akıllı telefon bağımlılık ölçeği” kullanılmış ve ölçek üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve cep telefonu kullanım özellikleri ile bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Ancak bağımlılık ölçeğinin alt faktörlerine yönelik analizlerde pozitif beklentiler alt boyutuna yönelik görüşlerde 21-23 yaş grubundakilerin 27 yaş ve üzerindekilere göre daha fazla cep telefonlarına olumlu anlam yükledikleri görülmüştür. Dolayısıyla pozitif beklentiler alt boyutu bakımından 21-23 yaş aralığında olan üniversite öğrencilerinin 27 yaş aralığında olanlara göre akıllı telefonlarına daha fazla bağlı olduklarını görülmüştür. Benzer bir sonuç, gelir düzeyi ile pozitif beklentiler arasında da bulunmuştur. Ailesinin geliri 1500 TL’nin altında olanlar, ailesinin geliri 1501- 2500 TL ve 2501-3500 TL aralığındakilere göre akıllı telefonlarına daha az sayıda olumlu anlamlar yüklemektedir. Gelir düzeyine bağlı olarak kullanıcıların sahip olduğu akıllı telefonun kalitesine bağlı olarak değişen bir bağımlılık söz konusudur. Orta ya da alt segment akıllı telefon kullanıcılarının akıllı telefonlarını performanslı olarak kullanamamaları ve akıllı telefon kullanımından keyif almamalarından dolayı daha bu cihazlara az bağımlı olmaktadırlar. Akıllı telefon teknolojisinin sürekli bir gelişim içinde olması ve beraberinde fiyatlarının da ucuzlaması tüketicilerde akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasına neden olmaktadır Bu durum akıllı telefon bağımlılığı konusunun gelecekte toplumun psikolojik ve fiziksel gelişimine daha fazla etki edeceğini öngörüsünü ortaya çıkartmaktadır. Bu durum gelecekte bağımlılık araştırması yapan sağlık bilimine sigara tiryakisi, alkolik gibi kavramlara ek olarak “teknolojikolik” ve “akıllı telefonkolik” gibi kavramların da girmesine ve bu bağımlılık tartışmalarının artmasına neden olacaktır.

 

Makaleyi Okumak için TIKLAYIN