Michael Kuyucu’nun Makalesi Hakemli OPUS Dergisinde Yayınlandı

Michael Kuyucu’nun uzaktan çalışma konusunu işleyen “A Descriptive Study on University Students’ Perspectives and Opinionson Teleworking Method For Human Resource Politicies of Businesses” başlıklı makalaesi hakemli Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS)’ta yayınlandı.

Derginin 2019 Haziran sayısında yayınlanan sayısında Michael Kuyucu yeni neslin işletmelerde teleworking olarak adlandırılan dışarıdan çalışma yöntemine yönelik bakışlarını ve bu yöntemin işletmelerin verimliliğine olan etkilerini kaleme aldı.