Michael Kuyucu’nun Makalesi Sobider Dergisinde

sobider ana

Michael Kuyucu’nun “ÇOCUK DERGİLERİ VE REKLAM: TÜRKİYE’DE YAYINLANAN ÇOCUK DERGİLERİNDE KULLANILAN REKLAMLARA YÖNELİK BİR İNCELEME” başlıklı makalesi Sosyal Bilimler Dergisi / Sobider’de yayınlandı. 2016 Eylülünde yayınlanan makalesinde Michael Kuyucu, Türkiye’de yayınlanan beş çocuk dergisinde yer alan reklamlar hakkında bir analiz yaptı.

Türkiye‟de yayınlanan Nat Geo Kids, Atlas Çocuk, Pepee, TRT Çocuk ve Bilim Çocuk adlı dergilerinin tüm sayıları bir yıl boyunca ġubat 2015-2016 tarihleri boyunca incelenerek dergilerde yayınlanan reklamlar ile ilgili içerik analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada direkt çocukları hedef kitlesine alan çocuk dergilerinde reklam verenin nasıl bir reklam stratejisi geliĢtirdiği incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda kamu yayıncısı TRT „nin TRT Çocuk ve Tübitak yayını olan Bilim Çocuk dergilerinde hiçbir ticari reklam yayınlanmadığı diğer üç dergide ise yoğun bir reklam içeriği olduğu görülmüĢtür. Yayınlanan reklamların büyük bir bölümü direkt çocukların kullandığı ürün ve hizmetler iken çocukların ailelerinin de kullandığı ürün ve hizmetlerin de az da olsa çocuk dergilerine reklam verdiği görülmüĢtür. Yoğun bir reklam içeriği taĢıyan çocuk dergilerinin çocuklarını reklam mesajlarından korumak isteyen aileler için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda çocuklarının reklam mesajlarından uzak tutmak isteyen ailelerin TRT Çocuk ve Bilim Çocuk dergilerinde bu hedeflerine ulaşabilecekleri görülmektedir.

Makaleyi Okumak için Tıklayın