Michael Kuyucu’nun Makalesi Sosyal Araştırmalar Dergisinde

Michael (Mihalis) Kuyucu’nun “Türkiye’de Özelleşen Radyo Yayıncılığının 25. Yılında Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu makalesi Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisinde yayınlandı. Derginin 8.Cildinin 37 Sayısında yayınlanan makalede Kuyucu, Türkiye’de faaliyet gösteren özel sermayeli radyoların yönetici ve sermaye sahiplerine yönelik bir araştırması yer alıyor.

Araştırmasında Kuyucu, özel radyoların sorunlarını 8 ana başlıkta derledi. Bunlar:

Ekonomik Sorunlar: % 29,17

Çalışma Koşulları ile ilgili Sorunlar: % 22,50

Radyo Mecrasının içinde bulunduğu sistemden kaynaklanan sorunlar: % 13,33

Radyo endüstrisinin yapısından kaynaklanan sorunlar: % 9,44

Teknik Sorunlar: % 9,44

Örgütsel Sorunlar: % 7,78

Dinleyicilerle ilgili sorunlar: % 4,27

Diğer Sorunlar: % 4,17