Michael Kuyucu’nun Makalesi Ulusal Multisipliner Hakemli Sosyal Bilimler Dergisinde Yayınlandı

Michael Kuyucu’nun “Medyada Güven Sorunsalı ve Bunun Geleneksel Medya ile Yeni Medyaya Olan Yansımaları” adlı makalesi Ulusal Multisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisinde yayınlandı. Derginin 2017 yılında yayınlanan birinci sayısında yayınlanan makalesinde Michael Kuyucu, gençlerin geleneksel medya ile yeni medyaya olan güveni konusunda betimsel bir araştırma yaptı.