Michael Kuyucu’nun Makalesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisinde

Michael Kuyucu’nun “ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN RADYO FORMATLARI TERCİHİ ” başlıklı araştıması Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisinin 2016 Ekiminde yayınlanan 46. sayısında yayınlandı. Üniversitede eğitim gören yeni nesil olarak adlandırılan Y Kuşağının radyo kanallarının kullandığı formatları inceleyen makale bu alanda yapılan ilk araştırma özelliğini taşıyor.

mak1

Çalışmada Türkiye’de yaşayan Y Kuşağı üniversite öğrencilerinin radyo mecrası ve radyo kanallarının kullandığı formatlara olan ilgisi üzerine bir betimsel analiz yapılmıştır. Yeni neslin en aktif ve önemli temsilcileri arasında yer alan Y Kuşağının radyo mecrasına ve radyo kanallarının kullandığı formatlara olan ilgisine yönelik hazırlanan bir ankete sahip olan bu çalışmanın birinci bölümünde Y kuşağı hakkında kavramsal araştırma yapılmış ve Y Kuşağı hakkında önceden yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde İstanbul’da değişik üniversitelerde eğitim gören 232 Y kuşağına mensup öğrenciye bir anket uygulanmıştır. Ankette kuşak temsilcilerinin radyo dinleme alışkanlıkları ve hangi radyo formatını neden tercih ettiği sorgulanmıştır. Araştırma sonucunda Y kuşağının radyoyu daha çok müzik dinlemek için tercih ettiği ve CHR adlı radyo formatına daha fazla ilgi gösterdiği ortaya çıkmıştır. 1980-1989 yılları arasında doğan hedef kitle daha çok talk radio (konuşma radyosu) dinlemeyi tercih ederken 1990-1999 yılları arasında doğan genç Y kuşağı daha çok CHR (top 40) formatını tercih etmektedir. Araştırma yaş küçüldükçe radyoyu bir müzik kutusu gibi görme eğiliminin arttığını ve bu eğilime en uygun radyo formatı olan CHR formatının yaygınlaştığı sonucuna varılmıştır. Radyo Y Kuşağında haber verme – eğitme ve bilgi verme işlevinden çok müzik yayınlama ve eğlendirme işlevi ile daha fazla ön plana gelmektedir.

Yayınlanan Makaleyi Okumak İçin Tıklayın: