Michael Kuyucu’nun Makalesine Atıf

Michael Kuyucu’nun 2013 yılında Akademik Bakış Dergisinde yayınlanan ““Türkiye’de Radyo Mecrasının Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, adlı makalesi atıf aldı.

İzzet Yücetoker’in Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisinin 2015 Haziranında  yayınlanan“TÜRK SİNEMASINDA KULLANILAN KLASİK MÜZİKLERİN DUYGUDURUM DEĞİŞTİRMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ” adlı makalesinde Michael Kuyucu’nun makalesine atıfta bulunuldu.

gümüşhane