Michael Kuyucu’nun Radyoda Müzik Dinleme Eğilimlerini Araştıran Makalesi Asos Journal’da Yayınlandı

asos 1

 

Michael Kuyucu’nun radyo mecrasına yönelik gerçekleştirdiği “RADYO DİNLEYİCİSİNİN RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ VE RADYODA YAYINLANAN MÜZİK TÜRÜ TERCİHLERİ İSTANBUL ÖRNEĞİ” başlıklı makalesi Asos Journal’ın Eylül 2016 sayısında yayınlandı.

Radyo ve Müzik başlıklı araştırmalara önem veren Michael Kuyucu bu makalesinde günümüzde hızla değişen medya tüketim alışkanlıklarında radyonun yeri ve radyo yayıncılığında müziğin konumu araştırdı.

Araştırmada radyo dinleme eğilimleri ile ilgili bir anket uygulanmış ve tarama modeli ile İstanbul örnekleminde radyo dinleyicisinin mecrayı tüketim eğilimleri betimlenmiştir. Radyo yayıncılığında müziğin konumunun tespit edilmeye çalışıldığı araştırmanın birinci bölümünde radyo ile ilgili kavramsal ve tarihsel bir araştırma yapılmış, radyo yayıncılığı ile ilgili önceden yapılan araştırmaların bulguları incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise 488 kişiye radyo dinleme eğilimlerini sorgulayan bir anket düzenlenmiştir.

Araştırma sonucunda radyo dinleyicisinin mecrayı takip etme eğilimleri ile ilgili analizler yapılmış, radyo dinleyicisinin müzik ile radyoyu nasıl konumlandırdığına dair elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda radyoda daha çok pop müzik dinlendiği tespit edilmiştir. 30 yaş ve üstü radyo dinleyicileri çoğunlukla halk müziğini ve alaturka müziği tercih ederken, yaş düştükçe rock müzik tercihinin arttığı görülmüştür.

Araştırmada ayrıca Radyoda pop müzik dinleyenlerin rock müzik dinleyenlere göre radyo dinleme eğilimleri daha fazla olduğu, ayrıca rock müzik dinleyenlerin, arabesk müzik dinleyenlere göre daha fazla radyo dinleme eğilimine sahip olduğunu belirtmiştir.

Makaleyi Okumak için TIKLAYIN