Michael Kuyucu’nun “Türkiye’de Medya Ekonomisi” Kitabı Atıf Aldı

atıf ana

Türkiye’nin en geniş kapsamlı medya ekonomi analiz kitabı olan Michael Kuyucu’nun 2012 yılında yayınlandığı “Türkiye’de Medya Ekonomisi” kitabı İstanbul’da düzenlenen  1. Ulusal Medya ve Haber Sempozyumunda  sunulan ve bildiri kitapçığında  basılan bir bildiride atıf aldı.

atıf 2

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 21-23 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirdiği  “1. Ulusal Medya ve Haber Sempozyumu” bildiri kitapçığında yer alan Işıl Şimşek tarafından yazılan “ Reklam verenleri  ve Medya Sektörünün Gelir Yapısını Etkileyen Ekonomik Koşullarının Reklam Yönetiminde Önemi” adlı bildiride Kuyucu’nun basın işletmeleri ile ilgili kitabında yer alan bir bölümüne atıfta bulunuldu.

atıf 1